Klauzula Informacyjna

Spełniając obowiązek wskazany wart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję Cię że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Wspinania Cerro, z siedzibą w Czułowie 344, 32-060 Liszki.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych podanym powyżej.
3. Twoje dane przetwarzam podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji oferowanego przeze mnie kursu/szkolenia;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przekazywania Ci informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych ? o ile wyrazisz na to zgodę;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ? o ile konieczne jest wystawienie faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO ? w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4.W zależności od celu przetwarzania, będę przetwarzać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres,
 • adres email,
 • numer telefonu.
Przetwarzanie może obejmować także
 • numer dokumentu tożsamości,
 • data ważności dokumentu.
5.Odbiorcą Twoich danych osobowych może być zakład ubezpieczeń, o ile wyrazisz zgodę na objęcie Cię ochroną ubezpieczeniową na czas trwania szkolenia.
6.Twoje dane osobowe będą przechowywane rok czasu od daty zgłoszenia.
7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich: sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Niezależnie od powyższego przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do tego abyś mógł wziąć udział w szkoleniu.
10.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
11. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
W związku z wyrażeniem chęci udziału w kursie/szkoleniu organizowanym przez Szkołę Wspinania Cerro:
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS.
 
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, Pesel) wybranemu przez Administratora zakładowi ubezpieczeń w celu objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową na czas trwania szkolenia.
 
Mając świadomość, że sporty propagowane przez Szkołę Wspinania Cerro mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia, oświadczam, że uprawianie tych sportów oraz udział w kursie organizowanym przez Szkołę podejmuję na własne ryzyko i odpowiedzialność.Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora. 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna